Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії розпочала роботу в 1921 році, з часу відкриття педагогічних курсів в м. Проскурові.

Упродовж 90-літнього періоду, педкурси, педтехнікум, педагогічне училище, педагогічний коледж, гуманітарно-педагогічний інститут, а тепер академія перебували і перебувають в центрі подій освітнього життя України на різних етапах її історичної минувшини.

Бібліотека, як і навчальний заклад також зазнала істотних змін. За цей період існування бібліотека стала для викладачів і студентів інформаційним, навчальним центром, який спільно з педагогічним колективом виконує завдання підготовки висококваліфікованих фахівців та виховання молоді.

На всіх періодах діяльності бібліотеки, адміністрацією закладу завжди докладалось і докладається багато зусиль для її розвитку. В умовах інформатизації суспільства значна увага в бібліотеці приділяється впровадженню новітніх технологій. У 2007 році розпочалася комп'ютеризація книгозбірні. З придбанням програми «УФД / Бібліотека», відбувається активна автоматизація основних бібліотечних процесів: комплектування, обробка, каталогізація, інформаційно-довідкове обслуговування, списання, проведення переобліку фонду. Формування локальної мережі на рівні навчального закладу дозволило об'єднати ресурси та підключитись до Інтернету. Забезпечення широкого доступу користувачів до інформаційного продукту, максимальне використання існуючих інформаційних технологій дозволяє комплектувати нестачу книжкових видань і забезпечити потребу користувачів у різноманітній інформації.

Вся робота працівників бібліотеки ведеться у скоординованому взаємозв'язку з викладацьким складом всіх факультетів. Викладачі та студенти інформуються про нові надходження літератури з різних галузей, знань, педагогічних інновацій.


Бібліотека надає можливість:

·         Користуватися документами з фондів бібліотеки

·         Користуватися читацькими каталогами і картотеками

·         Здійснювати пошук в електронному та Інтернет-каталогах бібліотеки

·         Отримувати консультації та бібліотечно-бібліографічні послуги

·         Знайомитися з новими творами друку на переглядах і виставках

·         Отримувати інформацію з питань підготовки й захисту дисертацій

·         Використовувати ресурси та сервіси бібліотеки електронної інформації

·         Працювати в читальній  залі навчальної літератури 

·         Користуватися мережею Інтернет, працювати в Wi-Fi-зоні


  Наукова діяльність бібліотеки реалізується шляхом:

 • інформування викладачів, аспірантів та магістрантів академії з актуальних для них проблем;
 • бібліографування творчого доробку працівників академії, укладання та видання бібліографічних покажчиків;
 • участі в наукових конференціях, семінарах, презентаціях в академії;
 • соціологічних досліджень думки користувачів та бібліотечних працівників;     
 • аналізування діяльності підрозділів бібліотеки та окремих процесів;
 • реферування наукового видання «Педагогічний дискурс»

Ласкаво просимо до Інституційного репозитарію

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії!

Інституційний репозитарій — електронний архів для тривалого зберігання, накопичення та забезпечення довготривалого та надійного відкритого доступу до результатів наукових досліджень, що проводяться в нашій академії.

Основні особливості інституційного репозитарію:

 • забезпечення відкритого доступу до результатів наукових досліджень, які проводяться в академії через самоархівування;
 • доступ до наукових досліджень академії для світової спільноти;
 • зосередження матеріалів в одному місці;
 • збереження інших електронних матеріалів( напр..  ноти).

Якщо Ви викладач чи співробітник академії і Ви є автором електронних матеріалів, які бажаєте розмістити у відкритому архіві, тоді:

1. Прочитайте "Положення про інституційний репозитарій ХГПА";

2. Готуйте електронні матеріали Ваших праць та відносьте до бібліотеки.

 

Якщо виникатимуть питання щодо публікації матеріалів, будь ласка, звертайтеся до директора бібліотеки.


 

«Подаруй бібліотеці книгу: друковану чи електронну»

Постійно діюча акція: «Подаруй бібліотеці книгу: друковану чи електронну». Запишіть свої імена в історії розвитку бібліотеки ХГПА та дайте нове життя: – рідкісним та цінним виданням; – науковим та довідковим документам художній літературі; – вашій улюбленій книзі; – приєднуйтесь до кола друзів бібліотеки.

Щира подяка нашим дарувальникам!

Дарування – одне з головних джерел комплектування бібліотеки сьогодні. Протягом року бібліотека отримала безкоштовно низку документів від: користувачів; організацій та установ; громадських та політичних об’єднань; авторів; видавців; окремих осіб.

Професорсько-викладацький склад академії постійно радує подарунками з домашніх бібліотек та власними новими напрацюваннями, примірник яких завжди знайде достойне місце на полицях нашої книгозбірні. Систематично отримували від  кафедр методичну літературу, монографії, навчальні посібники, тематичні колекції видань, художню літературу, диски з довідковими матеріалами, електронні видання. Передали до бібліотеки свої праці науковці кафедр:

 • української мови та літератури; 
 • дошкільної педагогіки, психології та фахових методик;
 • педагогіки  та психології;
 • суспільних дисциплін;
 • менеджменту освіти;
 • природничо-математичних дисциплін;
 • теорії та методики музичного мистецтва;
 • циклова комісія фортепіанних дисциплін та ін.

Найбільше долучилися до комплектування фонду:

 • Адамський В.Р.
 • Шоробура І.М.  
 • Пісоцька Л.С.                                          .
 • Ящук І.М. 
 • Руснак І.С.
 • Зданевич Л.В. 
 • Телячий Ю.В.                     
 • Поліщук О.С.                       
 • Маховська С.В.
 • Барановська В.М.
 • Гамрецька Г.С.
 • Слоневська І.Б.
 • Заверуха С.І.
 • Найда Ю.М.
 • Барташук Л.Ю.
 • Казакова Н.В.
 • Мацько В.П.
 • Шквир О.Л.
 • Ярова М.В.
 • Ткачук Г.О.
 • Михаськова М.А
 • Крищук Б.С
 • Павлішена Л.С.
 • Красносілецький Д.П.
 • Островий В.М.
 • Кукура Г.А.
 • Тафінцева С.Г.

Варто окремо зупинитися на переданих до фонду книгозбірні книжкових колекціях:

 • Зданевич Л.В. (подарувала видання власної бібліотеки понад 120 примірників);
 • Кенц О.А.
 • Коростель Л.В.
 • Коханська С.В.
 • Семчакевич С.Л.
 • Стократний С.А.
 • Тафінцева В.Г.

Науковий фонд бібліотеки поповнився виданнями, які надіслані безкоштовно від таких установ:

 • Інститут педагогіки НАПН України, передавши на безоплатній основі 21 примірники науково-методичних видань, навчальних посібників та монографій, присвячених питанням освіти
 • ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського – 11примірників
 • Інститут соціальної та політичної психології –5пр.;
 • Інститут проблем виховання НАПН України –19пр.;
 • Інститут вищої освіти НАПН України –5пр.

В 2014 році бібліотека продовжувала отримувати видання, випуск яких здійснювався за рахунок коштів державного бюджету, через комунальний заклад «Центр організаційно-господарського забезпечення закладів освіти». До фонду книгозбірні було передано  537 примірників навчально-методичних посібників.

В дарунок від авторів бібліотека отримала 46 примірників. Це дало можливість поповнити фонд новими видання, серед яких серія книг, присвячених митцям Хмельниччини, художні твори та поезії наших земляків. Ці видання, без сумніву, знайдуть своїх читачів і будуть корисними для них.


АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Основним документом що регулює питання дотримання академічної доброчесності у Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії є «Положення про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами освіти академічної доброчесності»  https://drive.google.com/file/d/1x6avMVJegrsYF45qCwzEbSANmrrLd_eT/view.

Заклад прагне створити середовище, яке сприяє навчанню і роботі, прагненню до істини, обміну знаннями, впровадженню інновацій, інтелектуальному розвитку студентів і працівників, підтриманню особливої академічної культури взаємовідносин. Кожен член академічної громади, дотримуючись норм цього положення, робить неоціненний внесок у розвиток всієї академії, зміцнення його іміджу і ділової репутації.

Відповіді на найпоширеніші запитання щодо академічної доброчесності:

Інформацію взято з сайту https://saiup.org.ua

 

 

  

 

 

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності  http://univer.km.ua/doc/recomendatsii.pdf

 

 

Академічна доброчесність – це основа якості освіти.

 

Українська вища освіта змінюється і важливою умовою успішного розвитку є впровадження принципів академічної доброчесності в навчанні, викладанні та науковій діяльності.

 

Для того, щоб кожен студент, викладач, науковець, адміністратор та керівник закладу вищої освіти міг ознайомитися і застосовувати в своїй діяльності принципи академічної доброчесності, був розроблений цей онлайн-курс. https://saiup.org.ua/resursy/akademichna-dobrochesnist-onlajn-kurs-dlya-pedagogiv/

 

В ньому ви дізнаєтеся про те:

 

·        Що таке академічна доброчесність?

·        Що таке плагіат?

·        Як уникнути плагіату (академічне письмо)?

·        Якими є передумови створення доброчесного середовища в університеті (університетська автономія)?

·        Як створити доброчесне середовище в університеті?

·        Курс знаходиться у вільному доступі та відкритий для кожного.