Інформаційні ресурси створені на допомогу навчальному процесу та науковій роботі університету та сприяють ефективному пошуку інформації.

База даних «Праці вчених академії» – публікації викладачів відображають наукову  та педагогічну діяльність професорсько-викладацького складу.

База даних «Публікації про академію» містить інформацію про діяльність Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

База даних «Дисертацій  та авторефератів» – представлені дисертації та автореферати

База даних «Книгозабезпеченість навчального процесу» – дає об’єктивну і повну інформацію про книгозабезпеченість навчальних дисциплін (факультет – кафедра – література по дисципліні, де кожне видання підпорядковане дисципліні,   спеціальності, кафедрі).

База даних  «Колективний автор»

Програмні бази даних: «Електронний каталог», «Віртуальна довідка»  «Формуляр читача»