На 1 січня 2020 року

Книжкові фонди – 118 213 примірники (за цільовим призначенням: наукові –

3 964; навчальна – 68 134 ; літ.-худ. – 43 663, іноземної – 1581, рідкісних –

30; 387 на електронних носіях;

Обсяг електронного каталогу – 46 859 записів

Надійшло документів за 2019 рік – 1326 примірники (866 назв)