Матеріалізований результат наукової діяльності бібліотеки – видавнича продукція, яка систематизує та популяризує наукові знання освітян академії, важливі методичні матеріали на допомогу навчальному процесу та науковій діяльності академії, розповідає про діяльність бібліотеки та її персонал, створює позитивний імідж бібліотеки. Одним із важливих напрямів роботи бібліотеки є створення власної видавничої продукції . З метою пропагування та систематизації наукового доробку викладачів академії в 2008 році бібліотекою започаткована публікація біобібліографічних покажчиків наукових праць викладачів серії «Бібліографія вчених Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії».

 

Пропонуємо ознайомитись з цими виданнями в читальній залі

Електронні версії видань бібліотеки вносяться до «Електронного повнотестового архіву видань бібліотеки»


 

  


 

Адамський Віктор Романович

 до 50-річчя від дня народження 

 

біобібліографічний покажчик


 

Інна Михайлівна Шоробура

біобібліографічний покажчик


 

 

 

Наукометрична база даних – бібліографічна і реферативна база даних, інструмент для відстеження цитованості наукових публікацій. Наукометрична база даних це також пошукова система, яка формує статистику, що характеризує стан і динаміку показників затребуваності, активності та індексів впливу діяльності окремих вчених і дослідницьких організацій.

Основні наукометричні показники:

Індекс цитування - прийнятий у науковому світі показник "значущості" праць вченого і являє собою число посилань на публікації вченого у реферованих наукових періодичних виданнях. SCI є одним з найпоширеніших науко метричних показників. Наявність у науково-освітніх організаціях вчених, які мають високий індекс цитування, говорить про високу ефективність та результативності діяльності вузу в цілому.

Індекс Хірша (h-index) - показник, запропонований в 2005 р. американськими фізиком Хорхе Хиршем з університету Сан-Дієго, Каліфорнія. Критерій заснований на кількості публікацій вченого і кількості цитувань цих публікацій, і розраховується за спеціальною формулою.

 

Імпакт-фактор (ІФ або IF) - формальний чисельний показник інформаційної значимості наукового журналу. Показник розраховується як кількість посилань у конкретному році на опубліковані в журналі статті за попередні 2-3 роки. Вважається, що чим вище значення імпакт-фактору, тим вищі наукова цінність та авторитетність журналу. 

Інформаційні ресурси створені на допомогу навчальному процесу та науковій роботі університету та сприяють ефективному пошуку інформації.

База даних «Праці вчених академії» – публікації викладачів відображають наукову  та педагогічну діяльність професорсько-викладацького складу.

База даних «Публікації про академію» містить інформацію про діяльність Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

База даних «Дисертацій  та авторефератів» – представлені дисертації та автореферати

База даних «Книгозабезпеченість навчального процесу» – дає об’єктивну і повну інформацію про книгозабезпеченість навчальних дисциплін (факультет – кафедра – література по дисципліні, де кожне видання підпорядковане дисципліні,   спеціальності, кафедрі).

База даних  «Колективний автор»

Програмні бази даних: «Електронний каталог», «Віртуальна довідка»  «Формуляр читача»

 

http://pedpresa.ua/app

Спецвипуск газети "Освіта України" повідомляє про захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора наук.

http://www.vak.org.ua/

Сайт Вищої атестаційної комісії України. Повна нормативна база, фахові видання, переліки і форми документів, архів, новини.

http://www.aspirant.com.ua/

Портал "Аспирант Украины" - для аспірантів, дисертантів, здобувачів вченого звання, молодих наукових працівників. Ретельно розглядається технологія і організація роботи над дисертацією. Наведені основні вимоги ВАК України до оформлення дисертацій і авторефератів.

http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/

Каталог російських дисертацій, повний текст, яких можна переглянути, відвідавши віртуальні читальні зали дисертацій РДБ в Україні (список міст за адресою http://diss.rsl.ru/?menu=catalog&lang=ru

http://www.nbuv.gov.ua

 

Веб-сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. В електронному каталозі бібліотеки відображено всі документи, що були видані в Україні  з 1994 р. з можливістю їх замовлення через міжбібліотечний абонемент (МБА).

http://www.nbuv.gov.ua

Електронний фонд Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського містить автореферати дисертацій, захищених в Україні у 1998 і наступних роках, статті з періодичних видань, книги та тексти.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/

Зібрання "Наукова періодика України" містить 400 тис. електронних копій статей з більш як 1500 часописів. Визнанням популярності цього зібрання є його щодобове використання — 200-300 тис. копій статей. (Веб-сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського)

http://www.nbuv.gov.ua/citation/

Портал Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського пропонує ресурс "Індекси цитування", що містить вітчизняні, російські та міжнародні бази даних наукового цитування, які індексують наукові публікації з усіх дисциплін.

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Веб-сайт Верховної Ради України "Законодавство України"

http://www.ukrstat.gov.ua/

Офіційний веб-сайт Державного комітету статистики України

http://eddoc.org/

Сайт "Виртуальная библиотека аспиранта" містить рідкісні електронні копії  зарубіжних джерел для наукової роботи з можливістю їх доставки, а також широкий спектр додаткових довідково-бібліографічних послуг.

НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

http://www.uintei.kiev.ua/

Веб-сайт Українського інституту науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ)

http://www.ukrpatent.org/

Веб-сайт Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)

http://www.ukrpatent.org/ua/links_ukr.html 

Корисні гіперпосилання  на Веб-сайті УКРПАТЕНТ
1. Веб-сайт Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ)
2. Федеральна служба з інтелектуальної власності, патентів і товарних знаків (Роспатент)
3. Адреси веб-сайтів відомств інтелектуальної власності та міжнародних організацій
4. Перелік адрес зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
5. Перелік науково-технічних баз даних та довідкових ресурсів, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті

http://www.sdip.gov.ua/

Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України

http://www.leonorm.lviv.ua

Бізнес-портал "Леонорм", електронний магазин "Леонорм" (ГОСТи, стандарти, ISO, IES тощо)

http://www.gostrf.com/

"ГОСТы и нормативы" - найбільша безкоштовна електронна бібліотека усіх діючих ГОСТів та нормативів, а також національних стандартів Росії. Пошук здійснюється як за назвою так і за номером документів.

http://vsegost.com/

Електронний ресурс "Все ГОСТы". Повні безкоштовні тексти 28852 ГОСТів та 22969 нормативних документів з будівництва. Тексти представлені в форматі gif. Пошук здійснюється як за назвою так і за номером документів.

 

Бази даних наукових видань (іноземні)

 

OAPEN (Open Access Publishing in European Networks)

Колекція наукових книг з гуманітарних та суспільних дисциплін.

Getty Publications Virtual Library

Видання з мистецтва, історії, археології, архітектури та гуманітарних наук. Книги доступні для читання онлайн і для завантаження у PDF-форматі.

Academicjournals

Повнотекстові англомовні наукові журнали з медичних, соціальних, біологічних, фізичних, юридичних наук, мистецтва та освіти.

Elsevier

Журнали відкритого доступу від видавництва Elsevier.

Journals4Free

Портал академічних журналів відкритого доступу (більше 7 тис.). Пошук за категоріями, мовами або наявністю в базах даних: ScopusPubMedISI Master.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Каталог журналів відкритого доступу створений за грантами благодійних фондів у 2002 році і підтримується науковою бібліотекою університету м. Лунд (Швеція).
Збірник журналів відкритого доступу базується на фінансовій моделі, яка передбачає безоплатність доступу до інформаційних ресурсів для користувачів і відповідає Будапештській ініціативі відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative).У колекції більше 8 тис. назв журналів. Система є відкритою для розміщення наукових видань, що відповідають опублікованим стандартам системи.

Directory of Open Access Books   (DOAB)

Директорія книг відкритого доступу авторитетних іноземних видавництв.

Electronic Journals Library

Колекція електронних академічних журналів. Налічує більше 65 тис. назв, з них у безкоштовному доступі - 29 тис.

Springer_journals

Повнотекстові журнали міжнародного наукового видавництва Springer з медицини, соціальних і технічних наук, фізики англійською мовою.

Springer_books

Книги міжнародного наукового видавництва Springer з медицини, соціальних і технічних наук, фізики англійською мовою.

Versita Open

Платформа відкритого доступу видавництва Versita надає безкоштовний доступ до академічних журналів з різних дисциплін. Колекція нараховує більше200 назв наукових журналів, що належать багатьом університетам і дослідницьким інститутам.

ABC Chemistry

Добірка безкоштовних повнотекстових рецензованих журналів з хімії англійською мовою. Архів розділений на 2 частини : перша частина - журнали, повні тексти яких доступні в Інтернеті постійно, а друга - тестовий доступ і журнали, які тимчасово у вільному доступі.

HighWire Press

HighWire Прес - репозитарій доступу до підрозділу бібліотеки Стенфордського університету. Містить більше 1 тис. журналів, більше 2 млн повнотекстових рецензованих статей у вільному Інтернет-доступі.

Theses Canada Portal

Theses Canada Portal - Загальнодоступні канадські дисертації за період 1998-2002 рр.

EZB

Elektronische Zeitschriftenbibliothek - електронна бібліотека журналів при бібліотеці університету Регенсбургу; доступ до змісту журналів та до повних текстів статей.

Cogprints

Cognitive Science EPrint Archive – відкритий репозиторій з когнітивних наук (психологія, нейрологія, лінгвістика, комп’ютерні науки, філософія, біологія).

NARCIS

Архів, що містить наукові публікації та докторські дисертації з університетів і наукових установ Данії. Більшість публікацій доступні в повних текстах.

CiteSeerx

Електронна бібліотека публікацій комп'ютерних наук. Містить широкий спектр додаткових можливостей з аналізу автономного індексу цитування (Autonomous Citation Indexing - ACI), пошуку та аналізу статей.

Google Book Search

Світова електронна бібліотека книг.

National Technical Information Service (NTIS)

База містить: реферати наукових досліджень, велику кількість німецьких дослідницьких звітів, записи з усіх областей наук, інженерії та технології. Джерела: головним чином звіти федеральних урядових агентств США, винаходи, доступні для ліцензування.

INPADOC

Всесвітній покажчик патентів World Patent Index охоплює дані про патентні документи США, Німеччини та інших країн, дозволяє здійснювати пошук патентів будь-якої галузі знань і промисловості.

OpenDOAR

Довідник наукових інституційних репозитаріїв відкритого доступу.

RePEc

Відкритий архів з економіки та суміжних дисциплін, створений з метою поширення результатів світових наукових досліджень. Містить посилання на понад 925 тис. статей, 2700 книг більше 16 тис. вчених.

IDEAS

База даних з економічних наук університету  штату Коннектикут. Містить посилання на понад 300 000 робіт, з них 200 000 - повнотекстові.

E-Books Directory

Каталог електронних книг, документів, лекцій з усіх галузей наук з можливістю додавати власні книги, коментарі до вже розміщених публікацій.

EconPapers

Колекція матеріалів економічного напрямку: статті з журналів (490 тис., з них близько 430 тис.  у вільному доступі), книги (6 тис., з них близько 1,5 тис. у вільному доступі ), програмне забезпечення.

Інтернет-архів Нобелевської премії

Все про Нобелівську премію і її лауреатів.

Socionet

Науково-освітня соціальна мережа Соционет інтегрує інформацію з багатьох серверів, що належать російським і закордонним науковим і освітнім організаціям, які беруть участь у міжнародних ініціативах RePEc і Open Archives Initiative.

UNESCO Documents and Publications

Бібліографічні записи і повні тексти документів, публікацій та періодичних видань ЮНЕСКО з 1945 р. по теперішній час.

United States Patent and Trademark Office Web Patent Database

Сайт містить повні тексти та малюнки патентів США, починаючи з 1976 р. по теперішній час. Пошук по БД може бути проведений за номером патенту, ключовими словами назви і реферату, прізвищем та за  іншими полями. Підтримується USPTO - Бюро Патентів і Торгових марок США.

US Patent and Trademark Office. Official Gazette

Офіційний бюлетень Бюро Патентів і Торгових марок США (з 1964 р. - по теперішній час, безкоштовний пошук і перегляд). Офіційний бюлетень публікується щовівторка для подання патентів, які будуть опубліковані, і торгових марок, які будуть зареєстровані.

STO's Internet Patent Search System

База даних підтримується системою Source Translation & Optimization (STO), яка може бути використана для пошуку по базах даних патентів і торгових марок США усіх років з використанням класифікаційних класів USPTO або за номером патенту. Можливий перегляд рефератів патентів, опублікованих в період 1981-1989рр..

The OpenCourseWare Consortium

Освітні ресурси Массачусетського технологічного інституту (Massachusetts Institute of Technology (MIT))

Open Educational Resources

Відкриті освітні ресурси світу.

World lecture project

Відеобібліотека  відеолекцій світу. Міжнародна навчальна мережа.

VideoLectures.Net

Колекція високоякісних відеолекцій світу.

Open Yale Courses

Лекції та інші матеріали з гуманітарних дисциплін, суспільних і природних наук.

Harvard University

Освітні ресурси Гарвардського університету.

FreeFullPDF.com

Пошуковик наукової літератури (актуальна інформація з кращих джерел для інноваційних проектів). Пошук проводиться тільки на відібраних сайтах. Охоплення: більше 80 млн повнотекстових наукових статей.

DART-Europe

Портал відкритого доступу до тез і дисертацій вчених Європейського Союзу. Колекція налічує 324 308 документів з  512-ти університетів 27-ми європейських країн.

Theses Canada Portal

Колекція дисертацій канадських вчених. Архів з 1965 року.

DissOnline.de

Архів кандидатських, докторських дисертацій, захищених у Німеччині.

ADT (Australiasian Digital Theses Program)

Дисертації Австралії.

DiVA

Дисертації та інші дослідницькі матеріали від 26-ти інститутів скандинавських країн EThOS. Electronic Theses Online Service (EThOS) - Сполучене Королівство.

JournalTOCs Discovery Service

Сервіс пошуку актуальної наукової інформації. Пошук здійснюється за назвами і змістом авторитетних наукових комерційних журналів і журналів вільного доступу (понад 15 тис. найменувань журналів). JournalTOCs індексує статті відразу, як тільки вони з'являються у мережі.

SciGuide

Електронний навігатор зарубіжних наукових електронних ресурсів відкритого доступу в Інтернеті. Сервіс пошуку якісних наукових ресурсів світового рівня.

Open Knowledge Repository

Публікації Світового банку.

Gooru

Безкоштовна освітня пошукова система, яка об'єднує веб-ресурси для навчання. Gooru сканує та індексує освітні сайти і представляє їх у різних відповідних категоріях для швидкого пошуку і використання. Є можливість додавати власні матеріали в колекції. Можна використовувати Gooru для пошуку колекцій мультимедійних ресурсів: електронних підручників, відео, ігор та вікторин, створених викладачами.

OA publishing at Nicolaus Copernicus University

Періодичні видання університету Миколи Коперника (Польща).

Periodica Polytechnica

Наукові періодичні видання Будапештського університету технології та економіки.

 

На допомогу науковцям (корисні посилання)

http://pedpresa.ua/app  Спецвипуск газети "Освіта України" повідомляє про захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора наук.

 

http://www.vak.org.ua/  Сайт Вищої атестаційної комісії України. Повна нормативна база, фахові видання, переліки і форми документів, архів, новини.

 

http://www.aspirant.com.ua/  Портал "Аспирант Украины" - для аспірантів, дисертантів, здобувачів вченого звання, молодих наукових працівників. Ретельно розглядається технологія і організація роботи над дисертацією. Наведені основні вимоги ВАК України до оформлення дисертацій і авторефератів.

 

http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/  Каталог російських дисертацій, повний текст, якх можна переглянути, відвідавши віртуальні читальні зали дисертацій РДБ в Україні (список міст за адресою http://diss.rsl.ru/?menu=catalog&lang=ru

 

 

http://www.nbuv.gov.ua   Веб-сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. В електронному каталозі бібліотеки відображено всі документи, що були видані в Україні  з 1994 р. з можливістю їх замовлення через міжбібліотечний абонемент (МБА).

 

http://www.nbuv.gov.ua  Електронний фонд Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського містить автореферати дисертацій, захищених в Україні у 1998 і наступних роках, статті з періодичних видань, книги та тексти.

 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/  Зібрання "Наукова періодика України" містить 400 тис. електронних копій статей з більш як 1500 часописів. Визнанням популярності цього зібрання є його щодобове використання — 200-300 тис. копій статей. (Веб-сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського)

 

http://www.nbuv.gov.ua/citation/  Портал Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського пропонує ресурс "Індекси цитування", що містить вітчизняні, російські та міжнародні бази даних наукового цитування, які індексують наукові публікації з усіх дисциплін.

 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi  Веб-сайт Верховної Ради України "Законодавство України"

 

http://www.ukrstat.gov.ua/  Офіційний веб-сайт Державного комітету статистики України

 

http://eddoc.org/  Сайт "Виртуальная библиотека аспиранта" містить рідкісні електронні копії  зарубіжних джерел для наукової роботи з можливістю їх доставки, а також широкий спектр додаткових довідково-бібліографічних послуг.

 

 

НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

http://www.uintei.kiev.ua/  Веб-сайт Українського інституту науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ)

 

http://www.ukrpatent.org/  Веб-сайт Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)

 

http://www.ukrpatent.org/ua/links_ukr.html  Корисні гіперпосилання  на Веб-сайті УКРПАТЕНТ

 

1. Веб-сайт Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ)

2. Федеральна служба з інтелектуальної власності, патентів і товарних знаків (Роспатент)

3. Адреси веб-сайтів відомств інтелектуальної власності та міжнародних організацій

4. Перелік адрес зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті

5. Перелік науково-технічних баз даних та довідкових ресурсів, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті

http://www.sdip.gov.ua/  Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України

 

http://www.leonorm.lviv.ua Бізнес-портал "Леонорм", електронний магазин "Леонорм" (ГОСТи, стандарти, ISO, IES тощо)

 

http://www.gostrf.com/  "ГОСТы и нормативы" - найбільша безкоштовна електронна бібліотека усіх діючих ГОСТів та нормативів, а також національних стандартів Росії. Пошук здійснюється як за назвою так і за номером документів.

 

http://vsegost.com/  Електронний ресурс "Все ГОСТы". Повні безкоштовні тексти 28852 ГОСТів та 22969 нормативних документів з будівництва. Тексти представлені в форматі gif. Пошук здійснюється як за назвою так і за номером документів.

 

 

Бази даних наукових видань (іноземні)

 

OAPEN (Open Access Publishing in European Networks)

Колекція наукових книг з гуманітарних та суспільних дисциплін.

Getty Publications Virtual Library

Видання з мистецтва, історії, археології, архітектури та гуманітарних наук. Книги доступні для читання онлайн і для завантаження у PDF-форматі.

Academicjournals

Повнотекстові англомовні наукові журнали з медичних, соціальних, біологічних, фізичних, юридичних наук, мистецтва та освіти.

Elsevier

Журнали відкритого доступу від видавництва Elsevier.

Journals4Free

Портал академічних журналів відкритого доступу (більше 7 тис.). Пошук за категоріями, мовами або наявністю в базах даних: Scopus, PubMed, ISI Master.

 

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Каталог журналів відкритого доступу створений за грантами благодійних фондів у 2002 році і підтримується науковою бібліотекою університету м. Лунд (Швеція).

Збірник журналів відкритого доступу базується на фінансовій моделі, яка передбачає безоплатність доступу до інформаційних ресурсів для користувачів і відповідає Будапештській ініціативі відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative).У колекції більше 8 тис. назв журналів. Система є відкритою для розміщення наукових видань, що відповідають опублікованим стандартам системи.

Directory of Open Access Books   (DOAB)

Директорія книг відкритого доступу авторитетних іноземних видавництв.

Electronic Journals Library

Колекція електронних академічних журналів. Налічує більше 65 тис. назв, з них у безкоштовному доступі - 29 тис.

Springer_journals

Повнотекстові журнали міжнародного наукового видавництва Springer з медицини, соціальних і технічних наук, фізики англійською мовою.

Springer_books

Книги міжнародного наукового видавництва Springer з медицини, соціальних і технічних наук, фізики англійською мовою.

Versita Open

Платформа відкритого доступу видавництва Versita надає безкоштовний доступ до академічних журналів з різних дисциплін. Колекція нараховує більше200 назв наукових журналів, що належать багатьом університетам і дослідницьким інститутам.

ABC Chemistry

Добірка безкоштовних повнотекстових рецензованих журналів з хімії англійською мовою. Архів розділений на 2 частини : перша частина - журнали, повні тексти яких доступні в Інтернеті постійно, а друга - тестовий доступ і журнали, які тимчасово у вільному доступі.

HighWire Press

HighWire Прес - репозитарій доступу до підрозділу бібліотеки Стенфордського університету. Містить більше 1 тис. журналів, більше 2 млн повнотекстових рецензованих статей у вільному Інтернет-доступі.

Theses Canada Portal

Theses Canada Portal - Загальнодоступні канадські дисертації за період 1998-2002 рр.

EZB

Elektronische Zeitschriftenbibliothek - електронна бібліотека журналів при бібліотеці університету Регенсбургу; доступ до змісту журналів та до повних текстів статей.

Cogprints

Cognitive Science EPrint Archive – відкритий репозиторій з когнітивних наук (психологія, нейрологія, лінгвістика, комп’ютерні науки, філософія, біологія).

NARCIS

Архів, що містить наукові публікації та докторські дисертації з університетів і наукових установ Данії. Більшість публікацій доступні в повних текстах.

CiteSeerx

Електронна бібліотека публікацій комп'ютерних наук. Містить широкий спектр додаткових можливостей з аналізу автономного індексу цитування (Autonomous Citation Indexing - ACI), пошуку та аналізу статей.

Google Book Search

Світова електронна бібліотека книг.

National Technical Information Service (NTIS)

База містить: реферати наукових досліджень, велику кількість німецьких дослідницьких звітів, записи з усіх областей наук, інженерії та технології. Джерела: головним чином звіти федеральних урядових агентств США, винаходи, доступні для ліцензування.

INPADOC

Всесвітній покажчик патентів World Patent Index охоплює дані про патентні документи США, Німеччини та інших країн, дозволяє здійснювати пошук патентів будь-якої галузі знань і промисловості.

OpenDOAR

Довідник наукових інституційних репозитаріїв відкритого доступу.

RePEc

Відкритий архів з економіки та суміжних дисциплін, створений з метою поширення результатів світових наукових досліджень. Містить посилання на понад 925 тис. статей, 2700 книг більше 16 тис. вчених.

IDEAS

База даних з економічних наук університету  штату Коннектикут. Містить посилання на понад 300 000 робіт, з них 200 000 - повнотекстові.

E-Books Directory

Каталог електронних книг, документів, лекцій з усіх галузей наук з можливістю додавати власні книги, коментарі до вже розміщених публікацій.

EconPapers

Колекція матеріалів економічного напрямку: статті з журналів (490 тис., з них близько 430 тис.  у вільному доступі), книги (6 тис., з них близько 1,5 тис. у вільному доступі ), програмне забезпечення.

Інтернет-архів Нобелевської премії

Все про Нобелівську премію і її лауреатів.

Socionet

Науково-освітня соціальна мережа Соционет інтегрує інформацію з багатьох серверів, що належать російським і закордонним науковим і освітнім організаціям, які беруть участь у міжнародних ініціативах RePEc і Open Archives Initiative.

UNESCO Documents and Publications

Бібліографічні записи і повні тексти документів, публікацій та періодичних видань ЮНЕСКО з 1945 р. по теперішній час.

United States Patent and Trademark Office Web Patent Database

Сайт містить повні тексти та малюнки патентів США, починаючи з 1976 р. по теперішній час. Пошук по БД може бути проведений за номером патенту, ключовими словами назви і реферату, прізвищем та за  іншими полями. Підтримується USPTO - Бюро Патентів і Торгових марок США.

US Patent and Trademark Office. Official Gazette

Офіційний бюлетень Бюро Патентів і Торгових марок США (з 1964 р. - по теперішній час, безкоштовний пошук і перегляд). Офіційний бюлетень публікується щовівторка для подання патентів, які будуть опубліковані, і торгових марок, які будуть зареєстровані.

STO's Internet Patent Search System

База даних підтримується системою Source Translation & Optimization (STO), яка може бути використана для пошуку по базах даних патентів і торгових марок США усіх років з використанням класифікаційних класів USPTO або за номером патенту. Можливий перегляд рефератів патентів, опублікованих в період 1981-1989рр..

The OpenCourseWare Consortium

Освітні ресурси Массачусетського технологічного інституту (Massachusetts Institute of Technology (MIT))

Open Educational Resources

Відкриті освітні ресурси світу.

World lecture project

Відеобібліотека  відеолекцій світу. Міжнародна навчальна мережа.

VideoLectures.Net

Колекція високоякісних відеолекцій світу.

Open Yale Courses

Лекції та інші матеріали з гуманітарних дисциплін, суспільних і природних наук.

Harvard University

Освітні ресурси Гарвардського університету.

FreeFullPDF.com

Пошуковик наукової літератури (актуальна інформація з кращих джерел для інноваційних проектів). Пошук проводиться тільки на відібраних сайтах. Охоплення: більше 80 млн повнотекстових наукових статей.

DART-Europe

Портал відкритого доступу до тез і дисертацій вчених Європейського Союзу. Колекція налічує 324 308 документів з  512-ти університетів 27-ми європейських країн.

Theses Canada Portal

Колекція дисертацій канадських вчених. Архів з 1965 року.

DissOnline.de

Архів кандидатських, докторських дисертацій, захищених у Німеччині.

ADT (Australiasian Digital Theses Program)

Дисертації Австралії.

DiVA

Дисертації та інші дослідницькі матеріали від 26-ти інститутів скандинавських країн EThOS. Electronic Theses Online Service (EThOS) - Сполучене Королівство.

JournalTOCs Discovery Service

Сервіс пошуку актуальної наукової інформації. Пошук здійснюється за назвами і змістом авторитетних наукових комерційних журналів і журналів вільного доступу (понад 15 тис. найменувань журналів). JournalTOCs індексує статті відразу, як тільки вони з'являються у мережі.

SciGuide

Електронний навігатор зарубіжних наукових електронних ресурсів відкритого доступу в Інтернеті. Сервіс пошуку якісних наукових ресурсів світового рівня.

Open Knowledge Repository

Публікації Світового банку.

Gooru

Безкоштовна освітня пошукова система, яка об'єднує веб-ресурси для навчання. Gooru сканує та індексує освітні сайти і представляє їх у різних відповідних категоріях для швидкого пошуку і використання. Є можливість додавати власні матеріали в колекції. Можна використовувати Gooru для пошуку колекцій мультимедійних ресурсів: електронних підручників, відео, ігор та вікторин, створених викладачами.

OA publishing at Nicolaus Copernicus University

Періодичні видання університету Миколи Коперника (Польща).

Periodica Polytechnica

Наукові періодичні видання Будапештського університету технології та економіки. 

Вебліографія (вебліографічні списки Інтернет – адреса)
Повнотекстові підручники

http://www.ebk.net.ua   Бібліотека Князєва

http://in1.com.ua/books 

http://www.readbookz.com   Бібліотека он-лайн

http://www.referatik.com.ua/ manual

http://vk.com/doc211928585_216623081?hash=ccde0273dc03fe0dab&dl=388c9fd53a89b371d5  Бевзенко С.П. Діалектологія

http://www.philology.univer.kharkov.ua/katedras/prof_sites/serdega/serdega_sagarovski_dialect.pdf  Сердега Р.Л. Українська діалектологія

http://pidruchnyk.com.ua/ -  шкільні підручники для учнів молодших класів, а також для старшокласників.

http://www.bohdan-digital.com/catalog/vycsha-shkola/541/ Черкасова В.Ф.Теорія і методика музичної освіти

http://folklor.ho.ua/Umf_www/books/umf/umf_1.pdf   Професор  А.І.Іваницький Український музичний фольклор

ww.lib.nau.edu.ua/booksfornau/2008/Usna_narodna_tvorchist-Filonenko.pdf Філоненко С.О. Усна народна творчість

СКУЛЬПТУРА http://www.rulit.me/tag/architecture/stalinskie-neboskreby-ot-dvorca-sovetov-k-vysotnym-zdaniyam-download-free-383833.html Васькин А.А. (текст), Назаренко Ю. И. (фото) Сталинские небоскребы: от Дворца Советов к высотным зданиям. - М.: Издательство „Спутник”. 2009. - 236 с

 

КНИГИ ПО РИСУНКУ:

Основы рисунка – Шембель А.Ф.  http://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka_download.html 

Для тех, кто рисует - Павлинов П. Я. http://hudozhnikam.ru/dlya_teh_kto_risuet_download.html

История методов обучения рисованию. Зарубежная школа рисунка  Ростовцев Н. Н. http://hudozhnikam.ru/zarubezhnaya_shkola_download.html 

Джованни Чиварди. Рисунок. Художественный образ в анатомическом рисовании http://cwer.ws/node/290165 

ЕШКО. Рисование http://cwer.ws/node/281767 

 Могилевцев В.А. Наброски и учебный рисунок  http://cwer.ws/node/272339 

Школа рисования от А до Я. Сборник книг  http://cwer.ws/node/260729 

Берт Додсон. Ключи к искусству рисунка http://cwer.ws/node/60067 

Искусство рисования http://cwer.ws/node/36315 

Рисунок для изостудий. От простого к сложному http://cwer.ws/node/33428 

Полный курс рисования http://cwer.ws/node/21728 

Как рисовать http://cwer.ws/node/21530 

Школа рисунка карандашом http://cwer.ws/node/20177 

Школа рисунка карандашом http://cwer.ws/node/13955 

Рисунок. Полный курс http://cwer.ws/node/112099 

Рисунок, наброски и зарисовки http://cwer.ws/node/111931 

Основы рисунка http://cwer.ws/node/24947 

 

АНАТОМИЯ И ФИГУРА ЧЕЛОВЕКА:

Paint People in Acrylic with Lee Hammond http://cwer.ws/node/262289 

А. Н. Печенежский. Школа рисования от А до Я. Рисуем обнаженную натуру http://cwer.ws/node/259546  

Берн Хогарт. Рисунок человека в движении http://cwer.ws/node/283840 

Рисование динамичных рук для художников http://cwer.ws/node/56804 

Человек как художественный образ http://cwer.ws/node/191525 

Art of Drawing the Human Body http://cwer.ws/node/61554 

Рисунок человека в движении http://cwer.ws/node/21445 

Рисунок. Техника рисования фигуры человека в движении http://cwer.ws/node/180462 

Женская фигура. Практический курс рисунка http://cwer.ws/node/125006 

Динамическая анатомия для художников http://cwer.ws/node/94042 

Анатомия для художника: совсем просто http://cwer.ws/node/154240 

Рисунок. Человеческое тело http://cwer.ws/node/138243 

The Art of Drawing http://cwer.ws/node/152390 

Школа рисования от А до Я. Рисуем натюрморт http://cwer.ws/node/235115 

Карандашный рисунок по сетке http://cwer.ws/node/227663 

The Complete Book of Drawing Techniques http://cwer.ws/node/163486 

Ты - Художник! http://cwer.ws/node/158020 

Рисунок. Школа рисунка http://cwer.ws/node/138103 

Учебный рисунок http://cwer.ws/node/136716 

Рисунок карандашом http://cwer.ws/node/132699 

Бетти Эдвардс - Откройте в себе художника http://cwer.ws/node/116203 

Морские мотивы. Живопись витражными красками http://cwer.ws/node/101310 

Пастель. Школа рисования http://cwer.ws/node/100561 

Полное руководство по рисунку с натуры http://cwer.ws/node/98347  

Уроки рисования с натуры http://cwer.ws/node/86888 

Основы учебного академического рисунка http://cwer.ws/node/83687 

Витражное искусство и техника росписи по стеклу http://cwer.ws/node/62856 

Основы рисунка http://cwer.ws/node/61723 

Основы композиции http://cwer.ws/node/61722 

 

РИСОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ:

Учимся рисовать животных http://cwer.ws/node/37595 

Учимся рисовать лошадей http://cwer.ws/node/26988 

Paint Realistic Animals in Acrylic with Lee Hammond  http://cwer.ws/node/157401 

Анатомия животных для художников http://cwer.ws/node/225369  

Как писать натюрморт http://cwer.ws/node/26390 

Вы можете делать наброски: пошаговое руководство http://cwer.ws/node/25619 

 

КНИГИ ПО РИСУНКУ ПОРТРЕТА:

Скачать: Рисование головы человека - Ростовцев Н. Н. http://hudozhnikam.ru/risovanie_golovi_download.html 

Рисунок. Портрет http://cwer.ws/node/21730 

Рисуем детский портрет http://cwer.ws/node/26575 

Студийный портрет http://cwer.ws/node/63151 

Джек Хамм. Как рисовать голову и фигуру человека http://cwer.ws/node/290745 

Т. Н. Коровина. Школа рисования от А до Я. Рисуем портрет http://cwer.ws/node/260181 

Портрет. Уроки мастерства http://cwer.ws/node/93847 

Рисунок. Техника рисования головы человека http://cwer.ws/node/138104 

Рисунок. Художественный портрет http://cwer.ws/node/136909 

Учимся рисовать портреты http://cwer.ws/node/127641 

Николай Ли. Голова человека. Основы учебного академического рисунка http://cwer.ws/node/189731 

Шаржи и карикатуры http://cwer.ws/node/75194  

Дружеские шаржи. Альбом http://cwer.ws/node/185187 

 

КНИГИ ПО ЖИВОПИСИ:

Полный курс рисунка и живописи (№1 - №15 2007 г.) http://cwer.ws/node/6832 

Рисуем цветы маслом. Как создать красивую картину http://cwer.ws/node/8953 

Самоучитель по рисованию гуашью http://cwer.ws/node/20920 

Техника японской живописи. Суми-ё. http://cwer.ws/node/22673 

Как писать масляными красками http://cwer.ws/node/27636 

Основы живописи http://cwer.ws/node/61719 

Игра света и тени для художников http://cwer.ws/node/61709 

Как рисовать. Акварель. Пошаговое руководство для начинающих http://cwer.ws/node/90573 

Наука о цвете и живопись - Зайцев А. С. http://hudozhnikam.ru/nauka_o_cvete_download.html 

Живопись фигуры - Унковский А. А. http://hudozhnikam.ru/zhivopis_figuri_download.html 

Золотое сечение в живописи - Ковалев Ф. В. http://hudozhnikam.ru/zolotoe_sechenie_download.html    

Техника акварельной живописи - Ревякин П.П. http://hudozhnikam.ru/tehnika_akvarelnoi_download.html 

Цвет в живописи - Волков Н.Н. http://hudozhnikam.ru/cvet_v_zhivopisi_download.html 

Живопись суми-э http://cwer.ws/node/27163 

Знай и умей. Твоя палитра http://cwer.ws/node/135268 

Рисуем маслом и пастелью http://cwer.ws/node/102016 

Свет в акварели. Учимся рисовать красивые картины http://cwer.ws/node/133981 

Рисунок. Акварель и темпера http://cwer.ws/node/49497  

Acrylic Painting With Lee Hammond http://cwer.ws/node/157148 

 

ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ:

Рисунок для архитекторов http://cwer.ws/node/7204 

Д. Шервин. Креативная мастерская: 80 творческих задач дизайнера http://cwer.ws/node/307799 

В.В. Ефимов. Великие шрифты. Шесть из тридцати. Книга первая: Истокиhttp://cwer.ws/node/307135 

В. Ефимов, А. Шмелева. Великие шрифты. Шесть из тридцати. Книга вторая. Антикваhttp://cwer.ws/node/307059 

Изделия из бумаги - выкройки и сборка http://cwer.ws/node/11604 

Визитки своими руками http://cwer.ws/node/10298 

Творческая каллиграфия. Искусство красивого письма http://cwer.ws/node/14198 

Рисунок для индустриальных дизайнеров http://cwer.ws/node/89056  

Scott Kelby. The Adobe Photoshop CS6 Book For Digital Photographers http://cwer.ws/node/303271 

Сьюзан Уэйншенк. 100 главных принципов дизайна http://cwer.ws/node/302649  

Н. П. Бесчастнов. Художественный язык орнамента http://cwer.ws/node/300663 

Огюст Расинэ. Орнамент всех времен и стилей. Книга 1 http://cwer.ws/node/299817 

Огюст Расинэ. Орнамент всех времен и стилей. Книга 4 http://cwer.ws/node/299715 

Макетирование из бумаги и картона http://cwer.ws/node/62596 

Рисунок. Курс довузовской подготовки для архитекторов и дизайнеров http://cwer.ws/node/283602 

Техническое рисование http://cwer.ws/node/112954 

А. И. Галка. Рисуем технику: машины, корабли, танки, самолеты http://cwer.ws/node/272110 

Мастерилка. Сборник книг http://cwer.ws/node/263677 

 

ПОШАГОВЫЙ РИСУНОК ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ:

13 книг серии -Рисуем 50- http://cwer.ws/node/14283 

Рисуем 50 динозавров и других доисторических животных http://cwer.ws/node/33371 

Рисуем 50 зданий и других сооружений http://cwer.ws/node/26043 

Рисуем 50 кошек http://cwer.ws/node/55238 

Рисуем 50 акул, китов и других морских животных http://cwer.ws/node/80644 

Ли Эймис. Рисуем 50 собак http://cwer.ws/node/60065   

Ли Эймис. Рисуем 50 исчезающих животных http://cwer.ws/node/60311 

Рисуем 50 автомобилей, грузовиков и мотоциклов http://cwer.ws/node/88198 

Рисуем 50 атлетов http://cwer.ws/node/88139 

Рисуем 50 животных http://cwer.ws/node/88130 

Рисуем 50 самолётов и космических кораблей http://cwer.ws/node/88125 

Рисуем 50 лошадей http://cwer.ws/node/88122 

Рисуем 50 цветов и деревьев http://cwer.ws/node/88118 

Рисуем 50 памятников архитектуры http://cwer.ws/node/93363 

Рисуем 50 рыцарей http://cwer.ws/node/93362 

Рисуем 50 птиц http://cwer.ws/node/93665 

Рисуем 50 крутых парней http://cwer.ws/node/149757 

А. А. Марковская. Рисуем героев фэнтези и мультяшных героев http://cwer.ws/node/272088 

Ходдинотт Бренда. Рисование для "чайников" http://cwer.ws/node/257442 

Самоучитель по рисованию. Шаг за шагом http://cwer.ws/node/224318 

Вместе с Ли Хэммонд. Серия из 12 книг. учимся рисовать http://cwer.ws/node/160139 

 

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА:

Великие музеи мира. Том 21. Галерея Академии (Флоренция) http://cwer.ws/node/302757 

 

ТУШЬ , ПЕРО:

О. Ларина. Тату. 100 модных рисунков http://cwer.ws/node/300198 

Рисование тушью http://cwer.ws/node/25364 

Китайская тушь http://cwer.ws/node/30265  

Рисунок пером и тушью http://cwer.ws/node/40553 

Рисунок тушью. Растения, цветы, пейзажи, дома, постройки, животные, портреты, фигуры http://cwer.ws/node/184579 

 

О ПЕРСПЕКТИВЕ В РИСУНКЕ:

Учитесь рисовать перспективу http://cwer.ws/node/25589 

Перспектива http://cwer.ws/node/38532 

Рисунок и перспектива - Фёдоров М. В. http://hudozhnikam.ru/risunok_i_perspektiva_download...  

Как рисовать перспективу http://cwer.ws/node/80745 

Перспектива. Сборник упражнений http://cwer.ws/node/207014 

 

ПЕЙЗАЖ:

Как работать над пейзажем масляными красками - Виннер А. В. http://hudozhnikam.ru/peizazh_maslom_download.html 

Конева Л. С. Пейзаж. Натюрморт http://cwer.ws/node/272350 

Рисунок. Пейзаж: методы, техника, композиция http://cwer.ws/node/21452 

Как научиться рисовать пейзаж http://cwer.ws/node/31677 

Как нарисовать воду http://cwer.ws/node/47219 

Школа рисования от А до Я. Рисуем пейзаж http://cwer.ws/node/235120  

Рисуем воду акварелью http://cwer.ws/node/99507 

М. Феррон. Цветы. Сборник упражнений http://cwer.ws/node/243315 

Как рисовать цветы http://cwer.ws/node/47014 

В.П. Пенова. Рисуем карандашом. Деревья. Цветы. Животные http://cwer.ws/node/219551 

Живописная грамота. Основы пейзажа http://cwer.ws/node/164136  

Морские пейзажи. Сборник упражнений http://cwer.ws/node/178453 

Рисуем цветы акварелью http://cwer.ws/node/176912 

  

АЭРОГРАФИЯ:

Аэрография. Воздушная живопись http://cwer.ws/node/7175 

Спрей-Арт http://cwer.ws/node/41727 

Книги по аэрографии http://cwer.ws/node/112529 

 

БАТИК:

Искусство батика. Техники и образцы http://cwer.ws/node/226142 

Батик http://cwer.ws/node/16472  

Батик своими руками http://cwer.ws/node/170480 

 

http://prolisok.org/uploads/bazarova_klas_tan_fin.pdf Базарова Н.П. Классический танец

http://prolisok.org/uploads/1318743515_vaganova_a_ya_osnovy_klassicheskogo_tanca.pdf Ваганова А. Я. Основы классического танца

http://prolisok.org/uploads/istorij_hor.pdf  Вашкевич Н., История хореографии всех веков и народов

http://prolisok.org/uploads/virskiy_p_p_za_red_ukra_nski_narodni_tanci.pdf  Вірський П.П. (за ред.) Українські народні танц 5. 5.

http://prolisok.org/uploads/gusev_g_p_metodika_prepodavaniya_narodnogo_tanca.pdf Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца

http://prolisok.org/uploads/gusev1.pdf Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца: Упражнения у станка

http://prolisok.org/uploads/zareckaya_n_v_tancy_dlya_detey_srednego_doshkolnogo_vozrasta.pdf Зарецкая Н.В. Танцы для детей среднего дошкольного возраста

http://prolisok.org/uploads/zihlinskaya_pervie_shagi.pdf Зихлинская Л., Мей В. Первые шаги. Примеры уроков для молодых педагогов профессиональных хореографических училищ: Практ. пособие по методике преподавания классич. танца в мл. классах (первый год обучения)

http://prolisok.org/uploads/korotkov_tarakanova_vse_pro_tanec.pdf Коротков А., Тараканова А. Все про танець. Довідник

http://prolisok.org/uploads/messerer_a_m_uroki_klassicheskogo_tanca.pdf Мессерер А.М. Уроки классического танца

http://prolisok.org/uploads/smirnov_i_v_iskusstvo_baletmeystera.pdf Смирнов И.В. Искусство балетмейстера

http://prolisok.org/uploads/tarakanova_a_u_ukladach_navchalne_vidannya_ritmika_1_2_kl.pdf Тараканова А. (укладач.) Навчальне видання. Ритміка 1-2 кл

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Електроннi бібліотеки

http://adsessor.narod.ru 

http://orel.rsl.ru Открытая Русская Электронная Библиотека

http://www.osvita.org.ua/student/studying/library/web.html   Освітній портал

http://allbest.ru/libraries.htm 

http://www.lib.ua-ru.net   Студенческая Электронная Библиотека

http://chitalka.info   Студентська електронна бібліотека "ЧИТАЛКА"

http://book.studentport.ru   StudentPort

http://lib.aldebaran.ru     Библиотека Альдебаран 

http://www.lib.ru  Библиотека Максима Мошкова 

 

http://kommersant.org.ua    Деловая он-лайн библиотека "Коммерсант"

http://e2000.kyiv.org/biblioteka   Экономическая библиотека

 

Журнали та газети
 
Економічна та політична тематика
 

 

http://www.ukrbiz.net/ukr/index/first   Бізнес в Україні

http://personal.in.ua   Персонал

http://www.spfu.gov.ua/ukr/journal.php   Фонд Держмайна України

http://www.niisp.gov.ua/vydanna.php?razdel=panorama&doc=main   Стратегічна Панорама

http://www.rg.ru/gazeta/biznes/svezh.html   Российская бизнес-газета

http://www.vopreco.ru  Вопросы экономики

http://www.pnp.ru  Парламентская газета

http://www.politstudies.ru   Полис (Политические исследования)

http://www.profil-ua.com  Профиль

http://www.politik.org.ua/vid/magarhive.php3?m=1 Український центр політичного менеджменту

http://www.kommersant.ua/   Коммерсант

 

Преса

 

http://www.golos.com.ua    Голос України

http://www.delo.ua  Дело

http://www.dua.com.ua   Демократична Україна

http://www.day.kiev.ua   День

http://izvestia.com.ua   Известия в Украине

http://www.kv.com.ua   Киевские ведомости

http://www.segodnya.ua   Сегодня

http://www.explan.ru   Эхо планеты

 

Місцева преса

 

http://podil.km.ua/index.php   Поділля news

 

Реферати

http://5ballov.ru   5 баллов

http://ua.textreferat.com   TextReferat

http://www.ref.net.ua   Рефераты. Биографии. Сочинения

http://free.refsbank.info 

http://uareferat.com/ukr/referaty  Реферати українські

http://www.osvita.org.ua/referat   Освітній портал

http://refer.org.ua   Твої реферати

http://ukrreferat.110mb.com 

http://ua.referats.net.ua   Реферати net.ua

http://ukrreferat.com 

http://www.ladoshki.com/books.htm  Ладошки.com

http://works.tarefer.ru 

http://psyh.kiev.ua/nma-referats/lang-2/fla-index/index.html  Педагогіка і психологія

http://www.refine.org.ua   Українські реферати

http://referats.allbest.ru 

http://allbest.ru 

http://www.br.com.ua/referats/Dilovodstvo/1482.htm   Багато рефератів

http://5ka.com.ua  5-ка

http://www.referatix.ru 

http://www.ukrlib.com.ua/referats/index.php   Бібліотека української літератури

http://www.kursowiki.ru   Сборник курсовых

http://www.zakoninform.ru/index.php/archives/category/referaty-po-teme   Портал правовой и юридической информации

http://www.referatik.com.ua/referat 

http://www.referat.lutsk.ua   Банк безкоштовних рефератів

http://www.era.com.ua/referats   Рефераты и курсовые

http://www.ukrainref.com.ua   Українські реферати

http://www.repetitor.ua/essays   Репетитор

http://vipreferats.narod.ru/ekonomika.htm   VIP

http://www.dvoek.net.ua 

 

Конституційний суд України

http://www.ccu.gov.ua/pls/wccu/indx 

 

Верховна рада України

http://zakon.rada.gov.ua/ Верховний Суд України

http://www.scourt.gov.ua/ Вісник Верховного Суду України

 

 

Урядовий портал

http://www.kmu.gov.ua/control 

Адміністративні сайти

http://www.deafconsul.narod.ru/Uc9.html  

Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України

http://www.municipal.gov.ua 

Межрегиональный Союз органов местного самоуправления Украины

http://federal.org.ua 

 

Законодавство України

http://uapravo.net

http://uazakon.com 

 

Національний банк України

http://www.bank.gov.ua

 

 

Каталог нормативних документів з охорони праці

http://megamarket.co.ua/ukr/group2/ 

http://posada.com.ua/useful/employer/2/ 

  

Міністерство культури і туризму України

http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/index 

 

Релігійно-інформаційна служба України

http://www.risu.org.ua/ukr/ 

 

Економіка і фінанси

http://nuwm.rv.ua/pages/goncharov/navmet.html 

http://www.finansy.ru/ 

http://www.management.com.ua/ 

http://sshome.narod.ru/ 

http://www.ukrbusiness.com.ua/ 

http://vipreferats.narod.ru/ekonomika.htm 

http://www.ekohome.ukrbiz.net/ 

 

Cайти навчальних закладів

http://nuwm.rv.ua/ 

http://www.franko.lviv.ua/faculty/pravo/education.html 

 

Світове мистецтво

http://www.world-art.ru/ 

 

Корисні лінки

http://who-is-who.com.ua/ 

http://users.kpi.kharkov.ua/lre/dum/HTML/DUM.htm#p02.htm 

 

Монографії:

1. Психологічні закономірності творчого сприймання інформаційних індикаторів реальності - http://lib.iitta.gov.ua/10364/

2. Психологічні детермінанти розвитку організаційної культури - http://lib.iitta.gov.ua/10087/

3. Інтелектуальний розвиток дорослих у віртуальному освітньому просторі : монографія - http://lib.iitta.gov.ua/10064/

4. Психофізіологічні закономірності професійного самоздійснення особистості - http://lib.iitta.gov.ua/10038/

5. Психологічні механізми адаптації девіантів до сучасного соціокультурного середовища - http://lib.iitta.gov.ua/10062/

6. Соціально-психологічні закономірності становлення економічної культури молоді - http://lib.iitta.gov.ua/10166/

7. Психолого-педагогічні основи процесу самотворення особистості -http://lib.iitta.gov.ua/10211/

8. Психосинергетичні особливості сталих та кризових періодів життя людини - http://lib.iitta.gov.ua/10148/

9. Психологічні закономірності реалізації конструктивних функцій етнокультури в інформаційному суспільстві - http://lib.iitta.gov.ua/10057/

Посібники:

10. Самотворення у розвитку особистості - http://lib.iitta.gov.ua/10371/

11. Навчально-методичні проблеми розробки сценаріїв реалізації конструктивних функцій етнокультури в інформаційному суспільстві - http://lib.iitta.gov.ua/10060/

Методичні рекомендації:

12. Організація творчого сприймання на різних вікових рівнях - http://lib.iitta.gov.ua/10224/

13. Інтелектуальний розвиток дорослих у віртуальному освітньому просторі - http://lib.iitta.gov.ua/10179/

14. Становлення економічної культури молоді в умовах шкільної освіти - http://lib.iitta.gov.ua/10167/

15. Методи роботи з девіантами в умовах сучасного соціокультурного середовища - http://lib.iitta.gov.ua/10359/